Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень–
лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Промисловість

B+C+D

95,5

94,7

97,2

97,7

98,4

98,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,6

94,8

97,3

97,8

98,6

99,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101,1

98,0

99,3

99,1

99,9

100,1

Переробна промисловість

С

79,2

85,4

91,5

94,2

94,8

96,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

88,4

88,0

92,8

94,5

94,0

94,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79,2

78,4

92,4

99,4

97,1

100,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

64,5

80,1

85,2

85,9

86,3

85,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

...

...

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

140,2

114,3

106,5

122,9

137,9

132,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

97,1

98,0

104,7

114,2

111,9

113,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

77,9

88,2

91,8

94,9

96,2

98,4

машинобудування

26-30

67,1

72,3

80,7

87,8

92,7

96,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,6

93,5

93,7

92,6

90,3

87,8

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 28/07/2021