Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
у 2019 році

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Січень–
лютий

Січень–
березень

Січень–
квітень

Промисловість

B+C+D

101,7

101,9

100,0

100,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,8

102,0

100,1

100,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,7

103,0

101,7

103,6

Переробна промисловість

С

108,1

100,2

97,4

94,5

з неї

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

99,7

93,1

90,9

92,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

119,0

79,3

75,4

85,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

81,1

75,5

85,5

86,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

97,9

88,8

...

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

88,1

84,0

82,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

...1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

95,8

101,6

105,3

104,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

64,8

80,9

75,5

36,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

125,9

115,4

113,9

109,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,8

99,5

97,3

97,4

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 29/05/2019