Архів

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2022 році

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень

Промисловість

B+C+D

104,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

104,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

99,0

Переробна промисловість

С

123,6

з неї

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

103,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

127,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

120,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

113,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

114,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

132,2

машинобудування

26-30

145,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

113,4

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 03/03/2022