Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Промисловість

B+C+D

101,1

101,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,1

102,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

102,6

103,4

Переробна промисловість

С

100,8

99,9

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

102,8

102,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

92,0

94,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

116,6

99,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

74,9

82,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

86,6

90,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

97,3

96,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

60,2

63,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

81,4

84,3

 

 

Дата останньої модифікації: 27/03/2020