Архів

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності
у 2017 році

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Промисловість

B+C+D

100,7

101,8

101,6

98,9

98,0

98,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,9

101,7

101,6

98,8

97,8

98,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,6

95,5

95,3

94,1

93,8

95,0

Переробна промисловість

С

118,0

116,2

115,8

108,7

106,2

104,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

101,7

91,4

91,4

88,7

88,1

87,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

69,8

90,5

90,8

89,5

93,2

92,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

120,7

100,4

99,0

87,9

85,0

87,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

...

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

...

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

106,3

92,5

97,6

95,6

99,1

101,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

120,7

126,2

123,4

134,4

129,1

129,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

202,3

223,7

203,9

158,4

146,4

140,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,5

103,6

102,1

103,7

103,1

102,6

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 27/07/2017