Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень-червень

Промисловість

B+C+D

101,1

101,6

100,1

100,2

99,9

99,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,1

102,5

100,8

100,7

100,2

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

102,6

103,4

101,7

102,0

101,6

101,3

Переробна промисловість

С

100,8

99,9

98,1

97,1

96,3

96,4

з неї

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

102,8

102,8

102,3

99,4

98,6

97,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

92,0

94,8

86,4

81,9

80,9

81,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

116,6

99,5

83,0

84,5

84,7

82,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

...

...

...

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

74,9

82,6

85,8

83,0

78,1

82,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

86,6

90,8

91,6

86,0

84,7

84,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

97,3

96,8

94,5

94,7

89,0

88,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

60,2

63,7

69,9

67,9

63,8

63,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

81,4

84,3

86,4

88,5

90,7

92,7

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/07/2020