Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
у 2018 році

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–
лютий

Промисловість

B+C+D

100,0

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,1

98,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,9

96,8

Переробна промисловість

С

102,7

102,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

84,2

91,7

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

62,4

74,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

79,0

109,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

170,4

138,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

121,1

102,2

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

124,5

112,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,3

98,3

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 28/03/2018