Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності
у 2018 році

 

 

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень–
лютий

Січень–
березень

Січень–
квітень

Січень–
травень

Січень–
червень

Січень–
липень

Січень–
серпень

Січень–
вересень

Січень–
жовтень

Січень–
листопад

Січень–
грудень

Промисловість

B+C+D

100,0

98,7

98,1

100,5

100,4

100,6

101,6

101,4

101,4

101,6

101,5

101,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,1

98,8

97,9

100,4

100,3

100,5

101,6

101,4

101,4

101,6

101,4

101,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,9

96,8

97,0

98,1

97,3

97,1

98,6

98,9

98,6

99,2

99,5

99,6

Переробна промисловість

С

102,7

102,5

99,5

104,6

105,7

106,7

107,0

105,9

106,3

105,7

104,7

104,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

84,2

91,7

92,4

94,0

95,3

97,0

97,1

95,5

96,6

96,5

95,3

95,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

62,4

74,7

97,3

88,8

96,0

94,2

95,9

97,8

99,4

102,8

104,8

101,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

79,0

109,8

98,9

101,4

97,9

94,6

93,3

95,7

97,7

99,3

97,2

96,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

...1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

170,4

138,9

114,7

112,6

108,6

101,6

96,8

97,5

98,5

101,0

102,5

101,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

121,1

102,2

101,8

179,8

173,7

163,0

165,8

162,2

158,2

161,5

159,2

153,5

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

124,5

112,2

103,1

109,3

111,7

115,2

119,2

120,1

119,4

118,2

116,8

115,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,3

98,3

102,4

103,1

102,6

102,0

101,6

101,3

101,0

101,8

103,5

104,0

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 29/01/2019