1990–2016 роки

Основні показники роздрібної торгівлі1

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, млн.грн

Питома вага у роздрібному товарообороті, %

Індекс фізичного
обсягу роздрібного
товарообороту
підприємств
роздрібної торгівлі
(у порівнянних цінах)
до попереднього року, %

Наявність
об’єктів роздрібної торгівлі
підприємств на кінець
року, од

У тому числі

продовольчих
товарів

непродовольчих
товарів

магазини

об’єкти
торгівлі
напівстаціонарні
2

2017

16675,0

33,8

66,2

109,7

1575

1278

297

________________

1 Дані наведено щодо підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).

 

 

Дата останньої модифікації: 21/05/2018