Архів

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1
по районах2 на 1 липня 2021 року

 

 

Велика рогата худоба,
голів

Свині,
голів

Птиця свійська,
тис. голів

усього

у т.ч. корови

Полтавська область

119968

53790

282455

1660,5

райони

 

 

 

 

Кременчуцький

10035

4328

212649

к

Лубенський

33569

15205

29696

к

Миргородський

42470

19683

20291

65,8

Полтавський

33894

14574

19819

1368,9

______________

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами).

 

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад станом на 01.01.2021 буде оприлюднена на офіційному вебсайті ГУС у Полтавській області у травні 2022 року.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 19/07/2021