Архів

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
у 2017 році

 

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до 2016р.

грн за т

у % до 2016р.

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне надходження

95392

110,8

х

х

Куплено − усього

76476

144,7

33622,8

141,6

у т.ч. у населення

...1

...1

...1

...1

Куплено сільськогосподарських тварин за видами

 

 

 

 

велика рогата худоба

9318

90,8

25447,0

129,3

cвині

67109

119,2

34766,6

142,0

птиця свійська

Надійшло на перероблення власно вирощених переробними підприємствами тварин

...1

141,4

х

х

Прийнято на давальницьких засадах

...1

...1

х

х

Молоко

Загальне надходження

...1

...1

х

х

Куплено − усього

480747

104,6

6864,9

134,6

у т.ч. у населення

100691

159,5

5550,4

147,3

Надійшло на перероблення молока, виробленого переробними підприємствами

х

х

Прийнято на давальницьких засадах

...1

...1

х

х

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Дата останньої модифікації: 13/02/2018