Архів

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
у 20
13 році

 

 

(в середньому за період)

 

Одиниця
виміру

Все
населення

Жінки

Чоловіки

Міське
населення

Сільське населення

Економічно активне населення 

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

706,0

340,0

366,0

425,9

280,1

працездатного віку

662,5

312,4

350,1

405,0

257,5

Рівень економічної активності

у % до
населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

64,7

59,2

71,0

62,2

69,0

працездатного віку

74,2

70,5

77,8

72,3

77,4

Зайняте населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

648,3

312,4

335,9

400,4

247,9

працездатного віку

604,8

284,8

320,0

379,5

225,3

Рівень зайнятості

у % до
населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

59,4

54,3

65,1

58,5

61,1

працездатного віку

67,7

64,3

71,1

67,7

67,7

Безробітне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,7

27,6

30,1

25,5

32,2

працездатного віку

57,7

27,6

30,1

25,5

32,2

Рівень безробіття

у % до
економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

8,2

8,1

8,2

6,0

11,5

працездатного віку

8,7

8,8

8,6

6,3

12,5

Економічно неактивне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15-70 років

384,6

234,8

149,8

258,8

125,8

працездатного віку

230,6

130,6

100,0

155,4

75,2

 

 

Дата останньої модифікації: 24/07/2014