Архів

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
у 20
14 році

 

 

(в середньому за період)

 

Одиниця
виміру

Все
населення

Жінки

Чоловіки

Міське
населення

Сільське населення

Економічно активне населення 

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

681,2

323,7

357,5

425,0

256,2

працездатного віку

660,7

310,8

349,9

416,5

244,2

Рівень економічної активності

у % до
населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

62,9

56,8

69,8

62,4

63,9

працездатного віку

73,9

69,4

78,4

74,1

73,4

Зайняте населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

602,9

290,2

312,7

385,0

217,9

працездатного віку

582,8

277,6

305,2

376,8

206,0

Рівень зайнятості

у % до
населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

55,7

50,9

61,1

56,5

54,3

працездатного віку

65,2

62,0

68,4

67,1

62,0

Безробітне населення (за методологією МОП)

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

78,3

33,5

44,8

40,0

38,3

працездатного віку

77,9

33,2

44,7

39,7

38,2

Рівень безробіття

(за методологією МОП)

у % до
економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

11,5

10,3

12,5

9,4

14,9

працездатного віку

11,8

10,7

12,8

9,5

15,6

Економічно неактивне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

401,1

246,4

154,7

256,3

144,8

працездатного віку

233,6

137,2

96,4

145,3

88,3

 

 

Дата останньої модифікації: 24/07/2015