Архів

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
у 20
16 році

 

 

(в середньому за період)

 

Одиниця
виміру

Все
населення

Жінки

Чоловіки

Міське
населення

Сільське населення

Економічно активне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

653,0

307,2

345,8

418,1

234,9

працездатного віку

638,4

300,2

338,2

410,0

228,4

Рівень економічної активності населення

у % до
населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

61,0

54,5

68,2

61,9

59,4

працездатного віку

71,4

65,6

77,4

72,9

68,8

Зайняте населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

570,4

275,0

295,4

369,5

200,9

працездатного віку

555,8

268,0

287,8

361,4

194,4

Рівень зайнятості населення

у % до
населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

53,3

48,8

58,3

54,7

50,8

працездатного віку

62,2

58,6

65,9

64,3

58,6

Безробітне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

82,6

32,2

50,4

48,6

34,0

працездатного віку

82,6

32,2

50,4

48,6

34,0

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до
економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

12,6

10,5

14,6

11,6

14,5

працездатного віку

12,9

10,7

14,9

11,9

14,9

Економічно неактивне населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 1570 років

417,4

256,4

161,0

256,8

160,6

працездатного віку

255,8

157,1

98,7

152,4

103,4

 

 

Дата останньої модифікації: 24/07/2017