Архів

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2018

січень
березень

січень
червень

Економічно активне населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

у віці 1570 років

652,9

651,4

працездатного віку

638,0

637,9

Рівень економічної активності населення

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

 

у віці 1570 років

62,0

61,8

працездатного віку

73,6

73,5

Зайняте населення

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

у віці 1570 років

573,0

575,2

працездатного віку

558,1

561,7

Рівень зайнятості населення

у % до населення
відповідної
вікової групи

 

 

у віці 1570 років

54,4

54,6

працездатного віку

64,3

64,8

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період,
тис. осіб

 

 

у віці 1570 років

79,9

76,2

працездатного віку

79,9

76,2

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до економічно
активного
населення
відповідної вікової групи

 

 

у віці 1570 років

12,2

11,7

працездатного віку

12,5

11,9

Кількість зареєстрованих
безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

24,7

16,5

Рівень зареєстрованого безробіття
населення працездатного віку
(на кінець періоду)

у % до
населення працездатного
віку

2,8

1,9

Кількість вакансій

на кінець звітного
періоду, одиниць

5104

3918

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного
періоду, осіб

5

4

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому
місяці звітного
періоду,
грн

2954

2462

у % до
відповідного
періоду
попереднього року

131,1

129,0

Середньооблікова кількість
штатних працівників

тис. осіб

299,5

301,6

Коефіцієнт обороту робочої
сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

6,5

15,0

Коефіцієнт обороту робочої
сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

6,6

14,5

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

номінальна

грн

7362

7798

реальна

у % до
відповідного
періоду
попереднього року

111,7

113,2

_______________

Примітка. Інформацію щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу “Статистична інформація”/“Ринок праці”.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 28/09/2018