Архів

Робоча сила за статтю та типом місцевості
у 20
20 році

 

 

(в середньому за рік)

 

Одиниця виміру

Усе
населення

Жінки

Чоловіки

Міська місцевість

Сільська місцевість

Робоча сила

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

644,0

311,1

332,9

417,4

226,6

у віці 15–70 років

643,2

310,8

332,4

416,9

226,3

працездатного віку (15–59 років)

624,9

301,9

323,0

405,4

219,5

Рівень участі населення в робочій
силі

у % до
населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

54,5

48,1

62,2

56,8

50,6

у віці 15–70 років

62,3

57,3

67,8

63,9

59,5

працездатного віку (15–59 років)

74,3

70,7

77,9

76,2

70,9

Зайняте населення

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

567,0

267,2

299,8

376,1

190,9

у віці 15–70 років

566,2

266,9

299,3

375,6

190,6

працездатного віку (15–59 років)

547,9

258,0

289,9

364,1

183,8

Рівень зайнятості населення

у % до
населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

48,0

41,3

56,0

51,2

42,6

у віці 15–70 років

54,8

49,2

61,0

57,6

50,1

працездатного віку (15–59 років)

65,1

60,4

70,0

68,4

59,4

Безробітне населення (за методологією МОП)

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

77,0

43,9

33,1

41,3

35,7

у віці 15–70 років

77,0

43,9

33,1

41,3

35,7

працездатного віку (15–59 років)

77,0

43,9

33,1

41,3

35,7

Рівень безробіття населення (за методологією МОП)

у % до
робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

12,0

14,1

9,9

9,9

15,8

у віці 15–70 років

12,0

14,1

10,0

9,9

15,8

працездатного віку (15–59 років)

12,3

14,5

10,2

10,2

16,3

Особи, які не входять до складу робочої сили

тис. осіб

 

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

538,4

336,1

202,3

317,3

221,1

у віці 15–70 років

389,7

231,5

158,2

235,5

154,2

працездатного віку (15–59 років)

216,6

125,2

91,4

126,6

90,0

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 05/07/2021