Архів

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами

Полтавської області у 2021 році

(остаточні дані)

 

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

2021

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

2021

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього

43779,3

10206,6

10865,4

11083,2

11624,1

98539,9

19444,3

21187,7

21474,1

36433,8

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

10276,9

2861,9

2267,7

2565,9

2581,4

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

10276,9

2861,9

2267,7

2565,9

2581,4

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1511,1

237,9

831,7

229,6

211,9

1620,7

361,4

341,6

351,5

566,2

Транспортні послуги

9686,2

2347,5

2386,6

2433,8

2518,3

5996,4

1350,0

756,4

1519,0

2371,0

Послуги, пов’язані з подорожами

3011,7

612,5

757,0

793,0

849,2

4001,7

821,2

1096,0

1087,3

997,2

Послуги з будівництва

1907,6

к

586,8

к

633,5

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

56,9

к

к

14,6

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

34196,1

8691,3

8595,5

8396,8

8512,5

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

к

к

22509,3

2551,5

4420,4

3676,6

11860,8

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

14525,9

3022,3

3434,6

3931,4

4137,6

4571,8

328,8

460,0

263,2

3519,8

Ділові послуги

2240,3

672,8

430,8

587,0

549,7

21976,9

5045,9

5359,4

5839,2

5732,4

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

к

к

197,3

к

к

к

к

Державні та урядові послуги

к

к

к

к

_____________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 01/06/2022