Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
в області у січні–червні 2018 року
1

 

 

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2018

1094973,0

352703,7

742269,3

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2018

1008766,7

171009,5

837757,2

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

11661,4

...2

...2

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

118,6

...2

...2

Інші зміни вартості акціонерного капіталу
нерезидентів (зміна вартості, утрати,
перекласифікація інвестицій тощо)

3837,8

2984,4

853,4

з них

 

 

 

курсова різниця3

3837,8

2984,4

853,4

Акціонерний капітал нерезидентів
на
01.07.2018

1024147,3

173991,5

850155,8

Боргові інструменти (заборгованість за
кредитами та позиками, зобов
язання за
торговими кредитами та інші зобов
язання
перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2018

86206,3

181694,2

–95487,9

на 01.07.2018

82652,2

170839,2

88187,0

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.07.2018

1106799,5

344830,7

761968,8

____________

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо
конфіденційності статистичної інформації.

3 Статтею 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

 

Довідково:

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в області на одну особу населення 725,1 доларів США.

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01−01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

 

Дата останньої модифікації: 31/08/2018