Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
в області у 2017 році
1

 

 

(тисол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн
світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2017

1114820,7

387666,4

727154,3

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2017

1002956,0

199620,3

803335,7

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

50662,4

4720,7

45941,7

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–6794,6

–6438,5

–356,1

Інші зміни вартості акціонерного капіталу
нерезидентів (зміна вартості, утрати,
перекласифікація інвестицій тощо)

2189,6

2548,8

–359,2

з них

 

 

 

курсова різниця2

2220,6

2574,9

–354,3

Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2017

1049013,4

200451,3

848562,1

Боргові інструменти (заборгованість за
кредитами та позиками, зобов
язання за
торговими кредитами та інші зобов
язання
перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2017

111864,7

188046,1

–76181,4

на 31.12.2017

117839,3

213350,0

–95510,7

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 31.12.2017

1166852,7

413801,3

753051,4

________________

1 Дані на 31.12.2017 є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

 

Довідково:

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в області на одну особу населення 742,7 доларів США.

 

 

Дата останньої модифікації: 2/03/2018