Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у 2017 році
1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2017

31.12.2017

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

1002956,0

100,0

1049013,4

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

11002,0

1,1

13782,9

1,3

Промисловість

782178,4

78,0

815424,0

77,7

у т.ч. добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

744658,8

74,3

777743,3

74,1

Будівництво

38963,9

3,9

38535,5

3,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

33564,8

3,3

34510,9

3,3

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

422,4

0,0

470,1

0,0

Фінансова та страхова діяльність

722,4

0,1

703,6

0,1

Операції з нерухомим майном

26973,4

2,7

23175,8

2,2

Професійна, наукова та технічна
діяльність

38155,5

3,8

40510,4

3,9

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

70338,1

7,0

81761,4

7,8

Інші види економічної діяльності

635,1

0,1

138,8

0,0

________________

1 Дані на 31.12.2017 є попередніми.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 2/03/2018