Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у 2019 році
1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

31.12.2019

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

1025916,2

100,0

1165978,4

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

13633,4

1,3

15414,2

1,3

Промисловість

785934,7

76,6

895053,8

76,8

у т.ч. добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

752570,8

73,4

862734,0

74,0

Будівництво

36562,6

3,6

42832,0

3,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

34936,7

3,4

35051,3

3,0

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

1682,4

0,2

1830,1

0,2

Фінансова та страхова діяльність

711,5

0,1

717,7

0,1

Операції з нерухомим майном

21849,6

2,1

22540,2

1,9

Професійна, наукова та технічна
діяльність

5689,0

0,5

6369,4

0,5

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

124878,6

12,2

145583,0

12,5

Інші види економічної діяльності

37,7

0,0

586,7

0,0

________________

1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 18/03/2020