Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року
1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.10.2018

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

1008766,7

100,0

1022663,7

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

13738,2

1,4

13670,7

1,3

Промисловість

779519,5

77,3

784841,4

76,8

у т.ч. добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

745627,5

73,9

751285,3

73,5

Будівництво

37221,6

3,7

37125,3

3,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

33077,3

3,3

33146,5

3,2

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

497,7

0,0

477,6

0,1

Фінансова та страхова діяльність

703,6

0,1

699,5

0,1

Операції з нерухомим майном

23719,0

2,3

25848,3

2,5

Професійна, наукова та технічна
діяльність

6186,5

0,6

6142,3

0,6

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

113964,8

11,3

120574,6

11,8

Інші види економічної діяльності

138,5

0,0

137,5

0,0

________________

1 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01−01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

 

 

Дата останньої модифікації: 30/11/2018