Архів

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у І півріччі 2021 року

 

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до
І півріччя
2020р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до
І півріччя
2020р.

у % до загального обсягу

Усього

21035,7

104,0

100,0

39673,1

87,1

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

5040,7

104,4

24,0

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

5040,7

104,4

24,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1062,8

543,4

5,1

634,1

186,4

1,6

Транспортні послуги

4202,3

121,5

20,0

1917,4

59,5

4,8

Послуги, пов’язані з подорожами

2932,5

75,8

13,9

1924,7

114,3

4,8

Послуги з будівництва

846,5

281,0

4,0

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

0,6

110,3

0,0

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

17178,6

98,6

43,3

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

6648,5

114,0

16,8

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

5822,7

131,8

27,7

722,8

120,6

1,8

Ділові послуги

947,3

32,4

4,5

10194,3

62,7

25,7

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

183,5

к

0,5

Державні та урядові послуги

к

к

к

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 20/08/2021