Архів

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами області у І кварталі 2019 року

 

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до
І кварталу
2018р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до
І кварталу
2018р.

у % до загального обсягу

Усього

14776,4

120,5

100,0

28018,5

87,7

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

4616,2

129,9

31,2

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

4616,2

162,5

31,2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

110,2

285,2

0,8

53,3

34,9

0,2

Транспортні послуги

1775,1

80,9

12,0

788,6

117,4

2,8

Послуги, пов’язані з подорожами

2188,7

112,1

14,8

955,0

86,0

3,4

Послуги з будівництва

...1

...1

...1

...1

...1

...1

Послуги зі страхування

...1

...1

...1

...1

...1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

...1

...1

...1

15376,9

84,5

54,9

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

...1

...1

...1

2985,0

111,8

10,6

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та
інформаційні послуги

1336,4

108,9

9,0

269,0

87,4

1,0

Ділові послуги

4621,9

164,6

31,3

7368,1

84,4

26,3

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

...1

...1

107,8

...1

0,4

________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 21/05/2019