Архів

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у І півріччі 2019 року

 

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тисол. США

у % до
І півріччя
2018р.

у % до загального обсягу

тисол. США

у % до
І півріччя
2018р.

у % до загального обсягу

Усього

28669,3

108,0

100,0

58296,3

93,5

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

8599,7

124,3

30,0

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

8599,7

131,6

30,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

275,3

107,8

1,0

442,6

146,8

0,8

Транспортні послуги

3544,6

86,3

12,4

1909,6

84,6

3,3

Послуги, пов’язані з подорожами

4453,0

116,7

15,5

2184,2

88,8

3,7

Послуги з будівництва

381,4

62,0

1,3

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

103,0

64,8

0,2

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

30157,1

90,8

51,7

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

6315,5

104,0

10,8

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

3008,1

118,5

10,5

1733,8

284,6

3,0

Ділові послуги

8246,5

100,4

28,8

15275,2

88,6

26,2

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

116,9

к

0,2

Державні та урядові послуги

к

к

к

_________________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 20/08/2019