Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в області
за видами економічної діяльності у січні–вересні
2018 року2

 

 

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.10.2018

Швейцарія

...3

...3

Промисловість

...3

...3

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

...3

...3

Нідерланди

70148,6

69745,4

Будівництво

...3

...3

Промисловість

...3

...3

у т.ч. переробна промисловість

...3

...3

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

...3

...3

Велика Британія

59354,4

58943,4

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

...3

...3

Промисловість

...3

...3

у т.ч. добувна промисловість і розроблення кар’єрів

...3

...3

Сільське, лісове та рибне господарство

...3

...3

Російська Федерація

35890,0

35852,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

29790,2

29786,9

Операції з нерухомим майном

5286,4

5283,9

________________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

2 Дані на 01.01.2018 є попередніми.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01−01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

 

Дата останньої модифікації: 30/11/2018