Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в області
за видами економічної діяльності у 2017 році
2

 

 

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2017

31.12.2017

Швейцарія

746243,6

791415,5

Промисловість

...3

...3

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

...3

...3

Нідерланди

69576,6

70587,2

Будівництво

...3

...3

Промисловість

...3

...3

у т.ч. переробна промисловість

...3

...3

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

...3

...3

Велика Британія

54644,4

59354,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

...3

...3

Промисловість

...3

...3

у т.ч. добувна промисловість і розроблення кар’єрів

...3

...3

Сільське, лісове та рибне господарство

...3

...3

Кіпр

62078,8

57092,2

Промисловість

42051,5

41350,4

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

26868,1

...3

переробна промисловість

15183,4

...3

Операції з нерухомим майном

8932,9

5193,8

________________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

2 Дані на 31.12.2017 є попередніми.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 2/03/2018