Архів

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1  в області
за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами)
у січні–вересні 2019 року2

 

 

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.10.2019

Швейцарія

808227,8

936980,8

Промисловість

к

к

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

к

к

Нідерланди

69877,4

75348,4

Будівництво

к

к

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

к

к

Промисловість

16678,9

16560,6

у т.ч. переробна промисловість

к

к

Велика Британія

56970,8

52130,0

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

к

к

Промисловість

17461,5

17641,4

у т.ч. добувна промисловість і розроблення кар’єрів

к

к

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Російська Федерація

35427,9

35527,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

29341,0

29341,7

Операції з нерухомим майном

5295,0

5338,3

Кіпр

29214,5

35399,0

Промисловість

14435,3

15018,4

у т.ч. переробна промисловість

14201,8

14768,4

Сільське, лісове та рибне господарство

2311,2

6831,5

________________

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.

2 Дані на 01.01.2019 є попередніми.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 03/12/2019