Повідомлення для респондентів за результатами проведення анкетного опитування щодо складання державного статистичного спостереження за формою № 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

 

Анкетне опитування, що здійснювалось з метою вивчення думки респондентів державного статистичного спостереження за формою № 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” щодо складності заповнення, зручності подання форми, а також оцінки витрат часу на складання звіту було проведене відділом статистики ринку праці управління статистики праці Головного управління статистики у Полтавській області з 02 лютого по 02 березня 2015 року.

У ході проведення анкетного опитування 60 респондентам було запропоновано заповнити анкету під час приймання звіту за формою № 9-ДС (річна) за 2014 рік. Анкету також було розміщено на офіційному веб-сайті ГУС у Полтавській області у розділі “Куточок респондента”, підрозділі “Анкетні опитування респондентів”. Отримано 48 заповнених анкет, або 80,0% від запропонованих.

Респонденти, які виявили бажання взяти участь в проведенні анкетного опитування, за середньою кількістю працівників розподілились наступним чином: до 10 осіб – 4,1%, від 11 до 50 осіб – 64,6%, від 51 до 250 осіб – 29,2%, більше 250 осіб – 2,1%.

Відомості щодо складу осіб, які заповнили анкету:

– за статтю (чоловіки – 14,6%, жінки – 85,4%);

– за віком (від 18 до 29 років – 18,8%, від 30 до 54 років – 75,0%, 55 років і старше – 6,2%);

– за освітою (базова вища/середня спеціальна – 4,2%, повна вища – 95,8%);

– за терміном роботи на посаді, яка передбачає заповнення і подання форми (до 1 року – 8,3%, від 1 до 3 років – 25,0%, від 3-х до 7 років – 35,4%, понад 7 років – 31,3%).

Основні висновки за результатами анкетного опитування:

64,6% опитаних респондентів зазначили, що зручніше подавати форму на паперових носіях;

35,4% опитаних респондентів витрачають на заповнення форми в середньому до 3 годин, 31,3% – від 3 до 6 годин, 14,6% – від 6 до 10 годин, 18,7% – понад 10 годин;

79,2% опитаних респондентів відповіли, що нескладно зрозуміти зміст показників форми;

77,1% опитаних респондентів задовольняє якість Роз'яснень щодо заповнення форми;

по 75,0% опитаних респондентів відповіли, що нескладно було підготувати інформацію, необхідну для заповнення форми, та заповнити форму;

25,0% опитаних респондентів потребують додаткових роз’яснень від працівників органів державної статистики при заповненні показників форми, при цьому всі ці респонденти зазначили, що повністю задоволені якістю отриманих консультацій.

 

2. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів анкетного опитування

 

2.1. Врахувати пропозиції опитаних респондентів щодо удосконалення державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) під час проведення Державною службою статистики України Інвентаризації – 2017.

2.2. У січні 2016 року підготувати інструктивний лист “Про подання звіту за формою № 9-ДС (річна) за 2015 рік” з наданням більш детальних роз’яснень щодо показників, із заповненням яких у респондентів виникають труднощі.

2.3. Продовжити практику надання індивідуальних консультацій респондентам з питань заповнення показників форми № 9-ДС (річна).

 

Щиро дякуємо всім, хто взяв участь в анкетному опитуванні!

 

 

Дата останньої модифікації: 2/04/2015