Повідомлення для респондентів за результатами проведення анкетного опитування з питань складання державного статистичного спостереження за формою № 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг"

 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування

 

Анкетне опитування, що здійснювалось з метою вивчення думки респондентів державного статистичного спостереження за формою № 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг" щодо складності заповнення, зручності подання форми, а також оцінки витрат часу на складання звіту, було проведене відділом статистики нефінансових послуг управління статистики послуг Головного управління статистики у Полтавській області з 26 червня по 27 липня 2015 року.

Респонденти, які виявили бажання взяти участь у проведенні анкетного опитування, за середньою кількістю працівників розподілились наступним чином: до 10 осіб – 55%; від 11 до 50 осіб – 25%; від 51 до 250 осіб – 20%.

Відомості щодо складу осіб, які заповнили анкету:

– за статтю (чоловіки – 10%; жінки – 90%);

– за віком (від 18 до 29 років – 15%; від 30 до 54 років – 70%; 55 років і старше – 15%);

– за освітою (базова вища – 15%; повна вища – 85%);

– за терміном роботи на посаді, яка передбачає заповнення і подання форми (від 1 до 3-х років – 10%; від 3-х до 7 років – 15%; понад 7 років – 75%).

У ході проведення анкетного опитування 20 респондентам було запропоновано заповнити анкету під час подання звіту за формою № 1-послуги (квартальна) за ІІ квартал 2015 року. Крім цього, анкета була розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Полтавській області у розділі "Куточок респондента", підрозділі "Анкетні опитування респондентів". Отримано 20 заповнених анкет.

Основні висновки за результатами анкетного опитування:

– 75% опитаних респондентів зазначили, що зручніше подавати форму до Головного управління статистики у Полтавській області на паперових носіях;

– 60% опитаних респондентів, які не користуються можливістю подання форми системою електронної звітності, відмітили, що зручніше подавати звіти на паперових носіях, оскільки є можливість отримати кваліфіковану допомогу спеціалістів;

– 100% опитаних респондентів влаштовує термін подання форми до Головного управління статистики у Полтавській області;

– 20% опитаних респондентів витрачають на заповнення форми в середньому менше 1 години; 5% – від 1 до 2 годин; 30% – від 2 до 5 годин; 45% – понад 5 годин;

– 100% опитаних респондентів відповіли, що нескладно зрозуміти зміст показників форми;

– 100% опитаних респондентів задовольняє якість Роз'яснень щодо заповнення форми;

– 90% опитаних респондентів не потребують додаткових консультацій від працівників статистики при заповненні форми;

– 100% опитаних респондентів використовують в своїй роботі інформацію, яка розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Полтавській області.

 

 

2. Заходи, які передбачається здійснювати на підставі отриманих результатів анкетного опитування

 

2.1. Продовжити практику проведення безкоштовних інструктивних нарад для вперше залучених респондентів та направлення листів повідомлень/нагадувань про участь у державному статистичному спостереженні за формою № 1-послуги (квартальна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг".

2.2. Надавати індивідуальні консультації респондентам з питань заповнення показників форми.

 

 

Щиро дякуємо всім, хто взяв участь в анкетному опитуванні!

 

Дата останньої модифікації: 27/08/2015