Календар оприлюднення інформації

Головного управління статистики у Полтавській області на 2023 рік

 

Статистична інформація

 

 

Примітка.

По кожній статистичній інформації:

 – верхній рядок – термін оприлюднення;

 – нижній рядок – період, за який підготовлено.

 

/ Населення та міграція / Демографія і перепис / Міграція / Ринок праці /Зайнятість та безробіття /
/ Оплата праці та соціально-трудові відносини / Освіта / Доходи та умови життя /
/
Національні рахунки / Діяльність підприємств / Розвиток підприємства /
/
Показники діяльності суб'єктів господарювання / Показники діяльності підприємств / Фінанси /
/ Послуги / Внутрішня торгівля /
Капітальні інвестиції / Сільське, лісове та рибне господарство /  
/
Сільське господарство / Лісове господарство та мисливство / Рибне господарство / Енергетика /
/
Промисловість / Будівництво / Транспорт / Туризм / Реєстр статистичних одиниць /  
/
Зовнішньоекономічна діяльність / Зовнішня торгівля товарами / Зовнішня торгівля послугами /
/
Ціни / Наука та інновації / Наука / Інновації / Навколишнє природне середовище /

 

 

Перелік матеріалів

Індекс

підроз-

ділу*

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

Населення та міграція

Демографія і перепис

Чисельність населення по районах (попередні дані)

9

20

21

21

20

22

21

20

22

20

20

21

20

(01-11.

2022)

(01-12.

2022)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-04.

2023)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах

(попередні дані)

9

20

21

21

20

22

21

20

22

20

20

21

20

(01-11.

2022)

(01-12.

2022)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-04.

2023)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

Кількість живонароджених, померлих по районах

9

20

21

21

20

22

15; 21

20

22

20

20

21

20

(01-11.

2022)

(01-12.

2022)

(попередні дані)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-12.

2022)

(остаточні дані);

(01-04.

2023)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

Кількість померлих за причинами смерті

9

20

21

21

20

22

15; 21

20

22

20

20

21

20

(01-11.

2022)

(01-12.

2022)

(попередні дані)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-12.

2022)

(остаточні дані);

(01-04.

2023)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

Населення (1990–2022)

9

26

15; 29

26

 

 

 

 

 

(2022)

(2022)

(2022)

Міграція

Кількість прибулих, вибулих

по районах

9

20

21

21

20

22

15; 21

20

22

20

20

21

20

(01-11.

2022)

(01-12.

2022)

(попередні дані)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-12.

2022)

(остаточні дані);

(01-04.

2023)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

Міграційний рух населення за типом місцевості (2002–2022)

9

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах

9

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками

9

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості

9

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в’їзду (виїзду)

9

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства

9

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в’їзду (виїзду)

9

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження

9

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Робоча сила

8

30

 

 

30

 

 

29

 

 

29

(01-12.

2022)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Робоча сила за статтю та типом місцевості

8

03

 

 

 

 

 

(2022)

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

8

04

01

02

03

03

01

03

01

01

02

01

01

(11.2022)

(12.2022)

(01.2023)

(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)

(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

8

04

01

02

03

03

01

03

01

01

02

01

01

(11.2022)

(12.2022)

(01.2023)

(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)

(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

8

04

01

02

03

03

01

03

01

01

02

01

01

(11.2022)

(12.2022)

(01.2023)

(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)

(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

8

04

01

02

03

03

01

03

01

01

02

01

01

(11.2022)

(12.2022)

(01.2023)

(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)

(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

8

04

01

02

03

03

01

03

01

01

02

01

01

(11.2022)

(12.2022)

(01.2023)

(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)

(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

8

05

05

05

05

 

 

(09.2022)

(12.2022)

(03.2023)

(06.2023)

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

8

03

02

04

04

(IV кв.

2022)

(I кв.

2023)

(IІ кв.

2023)

(IІІ кв.

2023)

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

(2002–2022)

8

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

(2010–2022)

8

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число

8

01

03; 31

04

01

04

03; 31

 

03

01

01

(12.2022)

(01.2023);(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023);(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Освіта

Заклади дошкільної освіти

(1995–2022)

8

06

 

 

 

 

 

 

(2022)

Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020–2022)

8

10

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість аспірантів

(1995–2022)

8

10

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Заклади загальної середньої освіти

(1995–2022)

8

27

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2022)

8

27

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

4

05

 

 

 

 

 

(2022)

Структура сукупних витрат домогосподарств

4

05

 

 

 

 

 

(2022)

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

4

05

 

 

 

 

 

(2022)

Споживання продуктів харчування в домогоспо-дарствах

4

05

 

 

 

 

 

(2022)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів

4

15

 

(2022)

Диференціація життєвого рівня населення

4

15

 

(2022)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

4

 

 

24

(2022)

Органи державної статистики не проводять вибіркові обстеження населення (домогосподарств), унаслідок чого не мають можливості отримувати інформацію за їх результатами.

 Зважаючи на це, інформація не буде оприлюднена

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт (2004–2021) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

2

31

 

 

 

 

 

 

(2021)

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004–2022) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

2

10

 

 

 

 

 

(2022)

Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

2

 

2002–2021

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2021)

2002–2022

 

02

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Діяльність підприємств

Розвиток підприємництва

Показники діяльності суб’єктів господарювання

Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

11

 

 

(2022)

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

11

 

 

(2022)

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

11

 

 

(2022)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

11

 

 

(2022)

Кількість діючих суб’єктів господарювання по районах

10

11

 

 

(2022)

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах

10

11

 

 

(2022)

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах

10

11

 

 

(2022)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по районах

10

11

 

 

(2022)

Кількість діючих суб’єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб’єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання з розподілом на суб’єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

10

11

 

 

(2022)

Показники діяльності підприємств

Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Витрати на персонал (витрати оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середені, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

26

 

 

 

11

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Фінанси

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

10

22

10

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах

10

22

10

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

22

10

 

 

(2022) (попередні дані)

(2022) (остаточні дані)

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності

10

10

 

 

(2022)

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

10

10

 

 

(2022)

Послуги

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по області

6.2

13

09

08

08

(IV кв.

2022)

(I кв.

2023)

(IІ кв.

2023)

(IІІ кв.

2023)

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

6.2

24

23

24

25

24

23

25

23

25

24

23

26

(01-12.

2022)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-04.

2023)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

(01-11.

2023)

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами

6.2

 

 

29

 

 

16

 

 

18

 

 

18

(01-12.

2022)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Обсяг роздрібного продажу  підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів

6.2

 

 

29

 

 

16

 

 

18

 

 

18

(01-12.

2022)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

6.2

 

 

28

 

 

15

 

 

15

 

 

15

(01-12.

2022)

 

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

(2005–2022)

6.2

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів

10

02

02

01

01

(01-12. 2022)

(попередні дані)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

10

02

02

01

01

(01-12. 2022)

(попередні дані)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)

10

02

02

01

01

(01-12. 2022)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

10

02

02

01

01

(01-12.

2022)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2026)

Капітальні інвестиції за видами активів  (2010–2022)

10

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

(остаточні дані)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

(2010–2022)

10

15

 

 

 

 

 

 

(2022)

(остаточні дані)

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

Рослинництво (1995–2022)

11

28

 

 

 

 

 

(2022)

Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств

11

25

 

 

 

 

 

(2023)

Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах  по районах

11

25

 

 

 

 

 

(2023)

Виробництво сільськогосподарських культур

11

28

20

21

20

20

22

21

(2022)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

11

28

20

21

20

20

22

21

(2022)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах

11

28

20

21

20

20

22

21

(2022)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Виробництво пшениці у підприємствах по районах

11

28

20

21

20

20

22

21

(2022)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Виробництво ячменю у підприємствах по районах

11

28

20

21

20

20

22

21

(2022)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах

11

28

20

22

21

(2022)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах

11

28

20

22

21

(2022)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах

11

28

20

20

22

21

(2022)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

11

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.

2023)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах

11

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.

2023)

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур

11

25

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Внесення органічних добрив під урожай сільськогоспо-дарських культур

11

25

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

11

25

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість сільськогосподарських тварин

11

23

21

21

21

22; 26

22

20

21

21

20

21

21

(на 01.01.

2023)

(на 01.02.

2023)

(на 01.03.

2023)

(на 01.04.

2023)

(на 01.05.

2023);

(на 01.01.

2023)

(остаточні дані)

(на 01.06.

2023)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

11

23

21

21

21

22; 26

22

20

21

21

20

21

21

(на 01.01.

2023)

(на 01.02.

2023)

(на 01.03.

2023)

(на 01.04.

2023)

(на 01.05.

2023);

(на 01.01.

2023)

(остаточні дані)

(на 01.06.

2023)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах

11

23

21

21

21

22; 26

22

20

21

21

20

21

21

(на 01.01.

2023)

(на 01.02.

2023)

(на 01.03.

2023)

(на 01.04.

2023)

(на 01.05.

2023);

(на 01.01.

2023)

(остаточні дані)

(на 01.06.

2023)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Виробництво основних видів продукції тваринництва

11

23

21

21

21

22; 26

22

20

21

21

20

21

21

(01-12.

2022)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-04.

2023);

(2022)

(остаточні дані)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

(01-11.

2023)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

11

23

21

21

21

22; 26

22

20

21

21

20

21

21

(01-12.

2022)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-04.

2023);

(2022)

(остаточні дані)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

(01-11.

2023)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах

11

23

21

21

21

22; 26

22

20

21

21

20

21

21

(01-12.

2022)

(01.2023)

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-04.

2023);

(2022)

(остаточні дані)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

(01-11.

2023)

Тваринництво (1995–2022)

11

26

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

11

01

25

24

24

 

 

(2022)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Надходження молока на переробні підприємства

11

01

25

24

24

 

 

(2022)

(01-03.

2023)

(01-06.

2023)

(01-09.

2023)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням

11

24

27

27

26

26

26

28

26

27

24

27

(на 01.01.

2023);

(на 01.02.

2023)

(на 01.03.

2023)

(на 01.04.

2023)

(на 01.05.

2023)

(на 01.06.

2023)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

11

24

02; 27

27

26

26

26

28

26

27

24

27

(01.2023)

(2022);

(01-02.

2023)

(01-03.

2023)

(01-04.

2023)

(01-05.

2023)

(01-06.

2023)

(01-07.

2023)

(01-08.

2023)

(01-09.

2023)

(01-10.

2023)

(01-11.

2023)

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2022)

11

02

 

 

 

 

 

 

(2022)

Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2022)

11

02

 

 

 

 

 

 

(2022)

(остаточні дані)

Лісове господарство та мисливство

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2022)

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Відтворення лісів

(2010–2022)

11

18

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Загибель лісових насаджень

за причинами

11

18

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2022)

11

18

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції

11

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Рибне господарство

Добування водних біоресурсів (2018–2022)

 11

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022)

Енергетика

Використання палива

7

26

 

 

 

 

 

 

(2022)

Запаси палива

7

26

27

27

26

26

27

26

29

27

26

27

27

(на 01.01.

2023)

(на 01.02.

2023)

(на 01.03.

2023)

(на 01.04.

2023)

(на 01.05.

2023)

(на 01.06.

2023)

(на 01.07.

2023)

(на 01.08.

2023)

(на 01.09.

2023)

(на 01.10.

2023)

(на 01.11.

2023)

(на 01.12.

2023)

Використання палива

7

26

27

27

26

26

27

26

29

27

26

27

27

(12.2022)

(01.2023)

(02.2023)

(03.2023)

(04.2023)

(05.2023)

(06.2023)

(07.2023)

(08.2023)

(09.2023)

(10.2023)

(11.2023)

Постачання та використання енергії

7

23

 

 

 

 

 

 

(2022)

Промисловість

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

10

26

11

 

 

(2022)

(попередні дані)

(2022)

(остаточні дані)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

6.1

10