Шановні респонденти!

Головне управління статистики у Полтавській області запрошує Вас

до подання державної статистичної та фінансової звітності

за принципом "єдиного вікна"

 

Центр обслуговування респондентів "Єдине вікно" функціонує на основних принципах офіційної статистики, схвалених Європейською економічною комісією ООН, Регламентом Європейського парламенту та Ради Європи щодо Європейської статистики, Декларацією професійної етики, прийнятої Міжнародним статистичним інститутом, законами України "Про державну статистику", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних", Положенням про Державну службу статистики України, Принципами діяльності органів державної статистики, гармонізованими з Кодексом діяльності європейської статистики, а також іншими нормативно-правовими актами Держстату, що регламентують взаємовідносини органів державної статистики з респондентами.

 

Основна мета впровадження "Єдиного вікна" – спрощення процедури подання звітності для респондентів та отримання звітно-статистичної документації.

 

В Центрі обслуговування респондентів "Єдине вікно" можна отримати:

 перелік форм державних статистичних спостережень, за якими необхідно звітувати до органів державної статистики в поточному році, повідомивши код ЄДРПОУ підприємства безпосередньо працівнику Центру або надавши письмовий запит на адресу Головного управління статистики;

 

 бланки форм державних статистичних спостережень, за якими необхідно звітувати до органів державної статистики;

 

 консультативну допомогу працівників "Єдиного вікна" щодо заповнення форм державних статистичних спостережень;

 

 довідкову інформацію, у тому числі щодо подання звітності в електронному вигляді.

 

Увага! Вся звітність повинна подаватися до органів державної статистики

з обов’язковим дотриманням наступних вимог:

 на бланках, затверджених наказами Державної служби статистики України, що діють на момент подання звітності, та у терміни, які вказані на них;

 

 за звітний період, який передбачений відповідною статистичною та фінансовою звітністю;

 

 заповнена відповідно до інструкцій та роз’яснень по заповненню відповідних форм державних статистичних спостережень;

 

 із забезпеченням повноти її заповнення, а саме:

коду ЄДРПОУ, найменування підприємства, його місцезнаходження (юридичної та фактичної адрес); відображення усіх показників, у разі відсутності інформації по окремих показниках їх значення не заповнюються, а відповідні клітинки мають бути прокреслені; зазначення обов’язкових реквізитів (підписів керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, контактних телефонів, факсу, електронної пошти);

 

 без помилок, виправлень та "підчисток";

 

 підписана відповідними посадовими особами.

 

Реєстрація отриманої статистичної і фінансової звітності у Центрі обслуговування респондентів "Єдине вікно" відбувається за фактичною датою їх подання. Просимо дотримуватись звітної дисципліни!

Крім того, повідомляємо, що неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх із запізненням підпадає під дію ст.186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Центр обслуговування респондентів "Єдине вікно"

розташований за адресою:

 

36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, Головне управління статистики у Полтавській області (одноповерхова прибудова до адміністративної будівлі).

 

Режим роботи Центру обслуговування респондентів "Єдине вікно":

 

Понеділок, вівторок, середа, четвер

8.00-17.00, обідня перерва: 12.00-12.45

П'ятниця

8.00-15.45, обідня перерва: 12.00-12.45

Субота, неділя – вихідні дні

 

Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 56 19 40, 56 18 47

 

Крім того, Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє, що в органах державної статистики України функціонує система електронної звітності.

Електронною адресою приймального шлюзу системи електронної звітності Держстату є e-mail: elzvit@ukrstat.gov.ua.

Нормативно-правові документи, відомості для здійснення електронного звітування до органів державної статистики, перелік форм звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді, оприлюднені на офіційних вебсайтах Державної служби статистики України за адресою http://www.ukrstat.gov.ua/ та Головного управління статистики у Полтавській області за адресою http://pl.ukrstat.gov.ua/ у розділі "Електронна звітність".