Архів

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2014 року

 

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

8560982

100,0

інвестиції у матеріальні активи

8452462

98,7

житлові будівлі

745116

8,7

нежитлові будівлі

1415860

16,5

інженерні споруди

2706131

31,6

машини, обладнання та інвентар

2721228

31,8

транспортні засоби

469855

5,5

земля

12654

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

212164

2,5

інші матеріальні активи

169454

2,0

інвестиції у нематеріальні активи

108520

1,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

47806

0,6

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

38547

0,5

 

 

Дата останньої модифікації: 27/02/2015