Архів

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–грудень 2021 року

 

 

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального
обсягу

Усього

23808239

100,0

у т.ч. за рахунок

коштів державного бюджету

3604353

15,1

коштів місцевих бюджетів

2136015

9,0

власних коштів підприємств і
організацій

16971082

71,3

кредитів банків та інших позик

421439

1,8

коштів інвесторів-нерезидентів

коштів населення на будівництво
житла

584995

2,4

інших джерел фінансування

90355

0,4

 

 

 

Дата останньої модифікації: 01/03/2022