Архів

 

Кількість померлих за причинами смерті
у січні 2022 року

 

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

2370

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

11

з них

туберкульоз

A15–A19

8

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

2

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

242

з них злоякісні

C00–C97

240

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

6

з них цукровий діабет

E10–E14

6

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

1

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

1

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

21

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1557

з них

ішемічна хвороба серця

I20–I25

1119

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

3

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

349

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

65

з них грип і пневмонія

J10–J18

44

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

66

з них алкогольна хвороба печінки

K70

1

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

5

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

1

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

3

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

2

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

65

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

106

з них

транспортні нещасні випадки

V01–V99

8

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

2

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

13

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,
X46–X49

8

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

5

навмисне самоушкодження

X60–X84

24

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,
Y00–Y09

6

Клас ХХII. Коди для особливих цілей

U00–U85

219

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

218

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1

 

  

 

Дата останньої модифікації: 22/03/2022