—труктура сукупних витрат

 

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

—укупн≥ витрати в середньому за м≥с€ць у розрахунку на одне домогосподарство, грн

386,3

523,0

604,5

635,0

720,8

842,2

1171,3

1321,2

1519,5

2171,0

2278,2

—труктура сукупних витрат домогосподарств

в≥дсотк≥в

—поживч≥ сукупн≥ витрати

97,3

94,7

95,1

94,1

93,5

92,9

92,2

91,2

90,4

88,8

88,8

продукти харчуванн€ та безалкогольн≥ напоњ

67,0

66,9

66,0

63,4

62,3

59,9

58,5

58,7

55,1

55,0

54,2

алкогольн≥ напоњ, тютюнов≥ вироби

2,3

2,8

2,8

2,1

2,3

2,8

2,8

2,3

2,2

2,0

2,7

непродовольч≥ товари та послуги

28,0

25,0

26,3

28,6

28,9

30,2

30,9

30,2

33,1

31,8

31,9

в тому числ≥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

од€г взутт€

Е

Е

Е

4,4

4,4

5,4

5,7

4,2

4,7

4,6

4,5

житло, вода, електроенерг≥€, газ та ≥нш≥ види палива

Е

Е

Е

10,6

10,2

10,0

8,0

9,9

11,2

9,4

10,4

предмети домашнього вжитку, побутова техн≥ка та поточне утриманн€ житла

Е

Е

Е

1,2

1,8

1,9

2,6

2,5

3,0

2,2

1,7

охорона здоровТ

Е

Е

Е

2,8

3,0

2,4

2,5

2,4

2,4

3,4

3,4

транспорт

Е

Е

Е

2,6

2,6

2,5

3,4

2,5

2,7

3,6

3,5

звТ€зок

Е

Е

Е

1,1

1,3

1,7

2,0

2,4

2,4

2,2

2,5

в≥дпочинок культура

Е

Е

Е

2,3

2,2

1,7

2,1

2,3

2,1

1,5

1,3

осв≥та

Е

Е

Е

0,9

0,6

1,2

1,2

0,8

1,0

1,4

1,0

ресторани та готел≥

Е

Е

Е

0,9

1,4

1,9

1,9

1,6

2,2

1,6

1,7

р≥зн≥ товари послуги

Е

Е

Е

1,8

1,4

1,5

1,5

1,6

1,4

1,9

1,9

Ќеспоживч≥ сукупн≥ витрати

2,7

5,3

4,9

5,9

6,5

7,1

7,8

8,8

9,6

11,2

11,2

ƒов≥дково: оплата житла, комунальних продукт≥в та послуг

11,5

8,9

10,0

10,0

9,2

8,8

6,5

8,4

9,9

7,9

9,3

 

 

ƒата останньоњ модиф≥кац≥њ: 6/08/2018