Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

 

 (%)

 

Номінальна заробітна плата

Індекс реальної заробітної плати

до попереднього
року

грудень до грудня попереднього року

до попереднього
року

грудень до грудня попереднього року

2002

121,2

117,8

121,9

120,2

2003

123,5

111,2

116,6

112,4

2004

128,2

129,4

123,4

121,6

2005

135,4

141,4

116,6

124,7

2006

126,7

125,6

114,7

112,4

2007

129,3

133,7

111,9

110,9

2008

133,6

113,8

104,2

91,6

2009

104,4

114,2

90,0

101,0

2010

124,5

127,5

114,1

117,6

2011

118,0

113,8

109,1

109,6

2012

114,9

110,4

115,5

111,6

2013

104,8

104,2

106,1

104,6

2014

106,4

109,0

94,9

86,4

2015

119,0

126,6

78,8

86,9

2016

122,2

122,7

106,1

108,2

2017

141,8

138,2

122,5

121,9

2018

127,9

127,6

115,9

116,7

2019

117,6

109,0

108,7

104,2

2020

109,9

116,6

107,4

112,4

2021

120,0

125,8

110,0

113,9

______________

Примітка. До 2009 року включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 20102021 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

 

Дата останньої модифікації: 04/03/2022