Архів

 

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин

за категоріями стаціонарних джерел забруднення1 у 2023 році

 

 

 

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т

сірки діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки Тч2,5

тверді частинки Тч10

аміак

Усього

6319,0

5582,2

6977,1

2342,3

0,2

189,3

1722,5

616,5

у тому числі

Енергетика

6232,3

5312,8

6000,4

1784,9

0,1

19,6

117,2

0,2

Виробництво

73,1

196,0

812,4

226,4

0,1

118,9

1278,1

51,0

Сільське господарство

0,1

2,7

2,5

53,0

0,1

57,5

556,8

Відходи

0,0

0,7

6,8

11,5

0,4

0,0

3,0

Інші стаціонарні
джерела викидів

13,5

70,0

155,0

266,5

0,0

50,3

269,7

5,5

______________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 91%). Дані можуть бути уточнені.

 

 

 

Дата останньої модифікації: 06/06/2024