Архів

 

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення1

по районах у 2021 році

 

 

Обсяги викидів, т

2021 у % до 2020

У тому числі

діоксиду сірки

діоксиду азоту

т

2021 у % до 2020

т

2021 у % до 2020

Полтавська область

52434,5

114,4

4841,6

172,5

8988,4

106,6

райони

Кременчуцький

28511,6

109,1

4648,1

176,2

5125,9

112,7

Лубенський

7539,7

312,8

29,8

72,8

353,1

95,4

Миргородський

9426,8

95,5

50,8

134,1

1875,9

99,9

Полтавський

6956,4

94,1

112,9

124,0

1633,5

99,7

______________

1 Дані можуть бути уточнені. 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 19/07/2022