Архів

 

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Полтавській області
у ІV кварталі 2021 року

 

  

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до
загального обсягу

Усього

 

4828541,8

615102,6

12,7

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

2875241,1

112170,0

3,9

Наземний і трубопровідний транспорт

49

1113418,0

66898,7

6,0

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

к

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

1660968,3

к

к

Поштова та курєрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

52168,2

27983,7

53,6

Тимчасове розміщування

55

25636,2

15197,9

59,3

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

26532,0

12785,8

48,2

Інформація та телекомунікації

J

285116,4

104991,8

36,8

Видавнича діяльність

58

14873,2

931,2

6,3

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

Телекомунікації (електрозвязок)

61

145550,3

103932,9

71,4

Компютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність

62

15324,3

к

к

Надання інформаційних послуг

63

104569,7

Операції з нерухомим майном

L

542495,0

63720,9

11,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

331343,9

19589,1

5,9

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

30385,3

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

189686,2

12555,8

6,6

Наукові дослідження та розробки

72

к

Рекламна діяльність і дослідження конюнктури ринку

73

25452,4

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

Ветеринарна діяльність

75

18878,5

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

437930,2

65765,4

15,0

Оренда, прокат і лізинг

77

35183,1

к

к

Діяльність із працевлаштування

78

к

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та повязана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

305754,5

3909,9

1,3

Обслуговування будинків і територій

81

81223,8

61292,2

75,5

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

76860,7

62603,2

81,5

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q

199168,3

143025,9

71,8

Охорона здоровя

86

197755,2

141612,8

71,6

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

к

к

к

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4391,8

3661,8

83,4

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

2854,9

2322,3

81,3

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

к

к

к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

23826,2

11590,8

48,6

Ремонт компютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

к

к

к

Надання інших індивідуальних послуг

96

к

к

к

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 11/03/2022