Архів

Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень 2022 року

 

 (відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Січень 2022
до
грудня 20
21

Січень 2022
до
січня 202
1

Промисловість

B+C+D

95,0

104,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,5

104,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

98,6

99,0

Переробна промисловість

С

83,8

123,6

з неї

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

76,5

103,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

81,9

127,2

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

105,1

120,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

89,3

113,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

69,5

114,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

94,0

132,2

машинобудування

26-30

77,3

145,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

108,4

113,4

______________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації: 03/03/2022