Архів

Виробництво основних видів продукції тваринництва1
за категоріями господарств у 20
23 році

 

 

2023

2023
у % до
20
22

Господарства усіх категорій

Жива маса сільськогосподарських
тварин, реалізованих на забій, тис.т

96,7

99,9

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т

660,4

99,6

Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт

745,8

103,0

Підприємства

Жива маса сільськогосподарських
тварин, реалізованих на забій, тис.т

71,8

103,3

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т

413,3

105,2

Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт

486,6

103,7

Господарства населення

Жива маса сільськогосподарських
тварин, реалізованих на забій, тис.т

24,9

91,2

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т

247,1

91,4

Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт

259,2

101,8

______________

1 Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VІ та розділу Х Методологічних положень державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 23.06.2023 № 222) та розділу V Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 30.11.2021 № 295, зі змінами). Дані можуть бути уточнені.

 

 

Дата останньої модифікації: 24/05/2024